ارائه آمار
آمار بازدیدها و ورودی‌ها از جستجوگرها
عضو گیری
امکان عضو گیری در وب‌سایت‌ها
انتشار در آینده
مدیریت زمان انتشار نوشته‌ها و صفحات اضافی
پسندیدن
امکان پسندیدن نوشته‌ها با سیستم ضد تقلب
جستجو
امکان جستجو در محتوای وب‌سایت
وب‌سایت گروهی
امکان وبلاگ‌نویسی گروهی با تعیین دسترسی
تماس با ما
بخش تماس با ما برای هر وب‌سایت
برچسب‌ها
استفاده از برچسب‌ها برای نوشته‌ها
تصویر و فاویکون
ایجاد تصویر و فاویکون برای هر وب‌سایت